Kontaktinfo

Kontaktinfo

Ledelsen

Kai Nevanlinna
Styrets leder / Siviløkonom

T:+47 93 20 95 11
E: kai@account-group.no

Sivert Bolsønes
Daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører

T:+47 91 12 47 94
E: sivert@account-group.no