Kontaktinfo

Ledelsen

Vegar Kronstad
Arbeidende styreleder

T: +47 40 43 78 48
E: vegar@account-group.no

Kai Nevanlinna
Leder Hokksund /
Statsautorisert regnskapsfører

T: +47 93 20 95 11
E: kai@account-group.no

Sivert Bolsønes
Daglig leder /
Statsautorisert Regnskapsfører

T:+47 91 12 47 94
E: sivert@account-group.no

Kontaktinfo